Storyboard – idejni projekt

glavni lik – skica izvedbenoog projekta